தொலை நிலைக் கல்வி இயக்ககம் | Directorate of Distance Education
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்
Madurai Kamaraj Univerity
University with Potential for Excellence
Re-accredited by NAAC with “A++” Grade in the 4th Cycle
Madurai - 625 021
Online Application for Unclaimed Certificate   |   Directorate of Distance Education
Instructions

This application should be registered only by those who have not received the certificate on completion of the course.
படிப்பு முடிந்தவுடன் சான்றிதழ் பெறாதவர்கள் மட்டுமே இந்த ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தின் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
After registered in the application,Available certificate will be sent to you address which is mentioned in your application.
விண்ணப்பத்தில் பதிவு செய்த பிறகு, உங்கள் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு எங்களிடம் இருக்கும் உங்கள் சான்றிதழ் அனுப்பப்படும்.
All the necessary document (address proof/admission card/examination proof)uploaded in the online application should be in pdf format.
ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தில் பதிவேற்றம் செய்யவேண்டிய அனைத்து ஆவணங்களும்() ( விலாசத்திற்கான அடையாளம்/ சேர்க்கை அட்டை/ தேர்வு சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள்) pdf வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும்.

Enter your Register Number:
Enter Captcha: